Category: Tutorial

Tutorial@padlet 2019

Aktiviti tutorial akan dilaksanakan menggunakan halaman padlet. Sila rujuk maklumat pada halaman tersebut.

Tutorial@padlet 2018

Aktiviti tutorial akan dilaksanakan menggunakan halaman padlet. Sila rujuk maklumat pada halaman tersebut.

11. Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Abad ke-21

Bahan Pengajaran dan Pembelajaran¬†Bahasa Melayu Abad ke-21 (4 jam) Pengintegrasian TMK Berasaskan Web Bahan Grafik Bahan Video Bahan Animasi > Nota kuliah Bacaan dan Perbincangan Pengintegrasian TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran¬†(Modul EDU3105) Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Integrasi ICT…