6.0 Ciri-ciri Guru Abad ke-21

Aktiviti Pembelajaran Luar Kelas

Arahan:
Sila lihat video berikut dan laksanakan aktiviti 1 dan 2.

atau terus klik https://www.youtube.com/watch?v=5xq2kYuJx20


 1. Kenal pasti dan senaraikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru abad ke-21.
 2. Sebagai guru adakah anda berupaya menangani cabaran tersebut? Jelaskan.

Aktiviti 1 dan 2 akan dibincangkan semasa sesi pembelajaran dalam kelas.

4 Replies to “6.0 Ciri-ciri Guru Abad ke-21

 1. Karenah murid, sikap ibu bapa, masalah sosial murid dan pengurusan serta iklim biik darjah merupakan antara cabaran yang diharungi oleh warga pendidik abad ke-21.
  Pada hemat saya, interaksi dan komunikasi dua hala yang efektif dan positif bersama murid dan guru, murid sesama murid, dan guru sesama ibu bapa ialah antara kaedah mengatasi kemelut ini secara berkesan .

 2. Cabaran kepada guru amat banyak kerana hampir separuh daripada masa murid adalah bersama guru.
  Saya amat bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh naib caunselor UPSI tersebut,

  -Malah , dengan perubahan kurikulum memaksa guru untuk lebih mendalami ilmu dalam teknologi untuk seiring dengan RI 4.0

 3. Cabaran:
  – perkembangan ICT
  – tanggungjawab guru
  – perubahan kurikulum
  – perlu peka pada potensi dan minat murid
  – tranformasi PdP
  – masalah disiplin murid
  – sikap ibu bapa
  – jumlah murid terlalu ramai
  – sikap murid
  -perhubungan interpersonal

  Kaedah mengatasi:
  -taruh kepercayaan antara masyarakat dengan guru
  – diskusi
  – kuatkan mental
  – dapatkan maklumat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *