11. Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Abad ke-21

  1. Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Abad ke-21 (4 jam)
  • Pengintegrasian TMK Berasaskan Web
  • Bahan Grafik
  • Bahan Video
  • Bahan Animasi

> Nota kuliah


Bacaan dan Perbincangan

Pengintegrasian TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Modul EDU3105)

Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Integrasi ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah

Perkembangan, Cabaran dan Aplikasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Malaysia

Teknologi Maklumat Sekolah Rendah (Wajib baca- membantu untuk penghasilan bahan)

Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik