Tugasan PBS

 1. Menghasilkan penulisan reflektif. (30%)
  • Analisiskan strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) bahasa Melayu yang dilaksanakan oleh guru bahasa Melayu semasa satu sesi (PdP) di sekolah dan hubungkaitkan analisis anda dengan konsep pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 berdasarkan PPPM 2013-2015.
  • Panjang penulisan ialah dalam lingkungan 800 patah perkataan .
 2. Mengumpul maklumat untuk menghasilkan bahan pengajaran/ inovasi.(15%)
  • Kumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan bahan pengajaran/ inovasi yang akan dihasilkan.
  • Maklumat boleh diperoleh melalui buku, jurnal, prosiding, majalah, akhbar , internet atau sumber lain.
  • Maklumat tersebut hendaklah dikumpul dan disediakan dengan kemas dalam bentuk portfolio.

Tarikh Hantar: 11 April 2019

Sila kemukakan pertanyaan atau idea anda dalam ruang komen di bawah.

2 Replies to “SEMBANG PBS

  1. Waalaikumsalam. Tidak perlu perincikan aktiviti yang cikgu lakukan. Memadai kenal pasti strategi dan huraikan dengan menghubungkaitkan dengan konsep PAK21. Lihat juga keberkesanan kepada murid dan aktiviti pengajaran guru.

Leave a Reply to admin Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *