Tugasan 2

  1. Penghasilan Bahan Pengajaran/ Inovasi (15%)
    Secara individu, anda dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:
    i. Merancang bahan pengajaran/ inovasi yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu berpandukan DSKP.
    ii. Membina dan menghasilkan satu bahan pengajaran/ inovasi kemahiran bahasa yang mengintegrasikan TMK secara kreatif berserta manual pelaksanaan untuk pengajaran dan pembelajaran.

Tarikh Hantar: 14 April 2019

Sila kemukakan pertanyaan atau idea anda dalam ruang komen di bawah.