BACAAN: Ciri-ciri Guru Abad ke-21

6.0 CIRI-CIRI GURU ABAD KE-21 Merujuk kepada Buletin Transformasi Pendidikan Malaysia bil 5/2015, terdapat enam ciri guru abad ke-21 iaitu, 1) menguasai subjek iaitu kandungan kurikulum, 2) mahir dan berketerampilan dalam pedagogi, 3) memahami perkembangan pelajar dan menyokong mereka, 4)…

10.0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21

Koperatif dan Kolaboratif Persamaan mementingkan pembelajaran aktif guru berperanan sebagai fasilitator pengajaran dan pembelajaran dialami oleh guru dan murid memantapkan kemahiran kognitif beraras tinggi pelajar dikehendaki memikul tanggungjawab atas pembelajaran diri sendiri bentuk pembelajaran memerlukan pelajar menyampaikan idea dalam kumpulan…