1. Pedagogi Abad Ke-21

Aspek yang dibincangkan dalam topik Pedagogi Abad Ke-21 seperti berikut: Aspirasi Wawasan 2020 dan Wawasan Pendidikan Transformasi Pendidikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Enam Aspirasi MuridRead More

Selamat Datang

Selamat datang kepada pelajar-pelajar PISMP yang mengambil elektif Bahasa Melayu, khususnya kursus BMMB3182 (Pengajaran dan Pembelajaran BM Abad Ke-21).  

Loading Image