Category: Umum

Muka Depan Kerja Kursus

Semua kerja kursus BMMB3182 perlu menggunakan muka depan yang telah disediakan. Sila muat turun di http://mybukhari.net/bmmb3182/muat-turun/

Selamat Datang

Selamat datang kepada pelajar-pelajar PISMP yang mengambil elektif Bahasa Melayu, khususnya kursus BMMB3182 (Pengajaran dan Pembelajaran BM Abad Ke-21).

Tutorial@padlet 2019

Aktiviti tutorial akan dilaksanakan menggunakan halaman padlet. Sila rujuk maklumat pada halaman tersebut.