Category: Rujukan

10.0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21

Pembelajaran Berasaskan Masalah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) mula dibangunkan di Universiti McMaster,Kanada sebelum akhir era 1960-an. PBL ialah satu strategi mengajar yang menggalakkanpelajar membangunkan kemahiran berfikir secara kritikal dan kemahiran menyelesaikanmasalah. Ianya adalah rumusan terhadap pencarian untuk menyelesai masalah kehidupansemasa…

10.0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21

Kontekstual Pengajaran secara kontekstual ialah proses pengajaran guru yang mengaitkan ilmu yang dipelajari dengan pengalaman seharian perseorangan, masyarakat dan dunia pekerjaan.┬áPengajaran ini melibatkan perkongsian pemikiran dan pengalaman guru untuk memberi kefahaman kepada pelajar kerana proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri…

BACAAN: Ciri-ciri Guru Abad ke-21

6.0 CIRI-CIRI GURU ABAD KE-21 Merujuk kepada Buletin Transformasi Pendidikan Malaysia bil 5/2015, terdapat enam ciri guru abad ke-21 iaitu, 1) menguasai subjek iaitu kandungan kurikulum, 2) mahir dan berketerampilan dalam pedagogi, 3) memahami perkembangan pelajar dan menyokong mereka, 4)…

10.0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21

Koperatif dan Kolaboratif Persamaan mementingkan pembelajaran aktif guru berperanan sebagai fasilitator pengajaran dan pembelajaran dialami oleh guru dan murid memantapkan kemahiran kognitif beraras tinggi pelajar dikehendaki memikul tanggungjawab atas pembelajaran diri sendiri bentuk pembelajaran memerlukan pelajar menyampaikan idea dalam kumpulan…