Author: admin

Rubrik Tugasan

Rubrik Pemarkahan tugasan BMMB3182 untuk rujukan pelajar. Semoga membantu dan selamat maju jaya.

Muka Depan Kerja Kursus

Semua kerja kursus BMMB3182 perlu menggunakan muka depan yang telah disediakan. Sila muat turun di http://mybukhari.net/bmmb3182/muat-turun/

Selamat Datang

Selamat datang kepada pelajar-pelajar PISMP yang mengambil elektif Bahasa Melayu, khususnya kursus BMMB3182 (Pengajaran dan Pembelajaran BM Abad Ke-21).

6.0 Ciri-ciri Guru Abad ke-21

Aktiviti Pembelajaran Luar Kelas Arahan:Sila lihat video berikut dan laksanakan aktiviti 1 dan 2. atau terus klik https://www.youtube.com/watch?v=5xq2kYuJx20 Kenal pasti dan senaraikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru abad ke-21. Sebagai guru adakah anda berupaya menangani cabaran tersebut? Jelaskan. Aktiviti 1…

PERBINCANGAN PBS

Semoga anda dapat memanfaatkan PBS untuk menambah ilmu baharu dan merasai pengalaman sebagai guru. Sila gunakan ruangan perbincangan berikut untuk berkongsi idea atau mengemukakan pertanyaan berkaitan PBS dan tugasan yang anda perlu laksanakan dalam tempoh tersebut. Sembang PBS Sembang Bahan…

10.0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21

Lihat rakaman berikut: v Aktiviti 1 – kenal pasti langkah-langkah pengajaran yang dirancang Aktiviti 2 – kenal pasti strategi pengajaran yang digunakan Aktiviti 3 – kenal pasti aktiviti koperatif yang dilaksanakan

10.0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21

Pembelajaran Berasaskan Masalah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) mula dibangunkan di Universiti McMaster,Kanada sebelum akhir era 1960-an. PBL ialah satu strategi mengajar yang menggalakkanpelajar membangunkan kemahiran berfikir secara kritikal dan kemahiran menyelesaikanmasalah. Ianya adalah rumusan terhadap pencarian untuk menyelesai masalah kehidupansemasa…