6.0 Ciri-ciri Guru Abad ke-21

Aktiviti Pembelajaran Luar Kelas

Arahan:
Sila lihat video berikut dan laksanakan aktiviti 1 dan 2.

atau terus klik https://www.youtube.com/watch?v=5xq2kYuJx20


  1. Kenal pasti dan senaraikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru abad ke-21.
  2. Sebagai guru adakah anda berupaya menangani cabaran tersebut? Jelaskan.

Aktiviti 1 dan 2 akan dibincangkan semasa sesi pembelajaran dalam kelas.

Leave a Reply to Amalin Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *