Month: April 2019

6.0 Ciri-ciri Guru Abad ke-21

Aktiviti Pembelajaran Luar Kelas Arahan:Sila lihat video berikut dan laksanakan aktiviti 1 dan 2. atau terus klik https://www.youtube.com/watch?v=5xq2kYuJx20 Kenal pasti dan senaraikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru abad ke-21. Sebagai guru adakah anda berupaya menangani cabaran tersebut? Jelaskan. Aktiviti 1…