10.0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21

Lihat rakaman berikut:

v

Aktiviti 1 – kenal pasti langkah-langkah pengajaran yang dirancang

Aktiviti 2 – kenal pasti strategi pengajaran yang digunakan

Aktiviti 3 – kenal pasti aktiviti koperatif yang dilaksanakan