10.0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21

Koperatif dan Kolaboratif

Persamaan

  • mementingkan pembelajaran aktif
  • guru berperanan sebagai fasilitator
  • pengajaran dan pembelajaran dialami oleh guru dan murid
  • memantapkan kemahiran kognitif beraras tinggi
  • pelajar dikehendaki memikul tanggungjawab atas pembelajaran diri sendiri
  • bentuk pembelajaran memerlukan pelajar menyampaikan idea dalam kumpulan kecil
  • membangunkan kemahiran sosial dan pembinaan pasukan
  • pembelajaran membantu meningkatkan kejayaan pelajar dan ingatan pengetahuan
  • menggunakan kepelbagaian pelajar

 

Bacaan: