3. Kemahiran Pedagogi Abad ke-21 (KEMAS KINI)

 1. Kemahiran Pedagogi Abad ke-21 (2 jam)
 • Kemahiran Generik
 • Kemahiran Komunikasi
 • Mahir Teknologi dan Maklumat
 • Kreativiti dan Inovatif

 1. Kemahiran Pedagogi Abad ke-21 (4 jam)
 • Pembelajaran Berasaskan Projek
 • Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
 • Penjanaan Idea Baharu/ Generatif
 • Kemahiran Berfikir secara sistematik dan kritikal

> Nota kuliah

> Tutorial

 1. Kemahiran Generik
 2. Kemahiran Komunikasi
 3. Mahir TMK
 4. Kreativiti & Inovatif

Bacaan dan Perbincangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *