2. Perbandingan Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-20 dengan Abad ke-21

  1. Perbandingan Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-20 dengan Abad ke-21 (2 jam)
  • Pembelajaran Abad ke-20
  • Konsep Bilik Darjah Abad ke-20
  • Konsep Bilik Darjah Abad ke-21
  • Bilik Darjah Tradisional
  • Bilik Darjah Futuristik
  • Flippe classroom
  • Peranan Guru dalam Pembelajaran Abad ke-21
  • Elemen Pendidikan Abad ke-21

> Nota kuliah


Bacaan dan Perbincangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *