Ringkasan Kursus

[Kemas kini: Januari 2019]

Nama Kursus: Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Abad Ke-21
Kod Kursus: BMMB3182
Kredit: 2

Pentaksiran:
Kerja Kursus: 70%
Peperiksaan Akhir: 30%

[Muat Turun RMK]


 1. Pedagogi Abad ke-21 (2 jam)
 • Aspirasi Wawasan 2020 dan Wawasan Pendidikan
 • Transformasi Pendidikan
 • Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
 • Enam Aspirasi Murid
 • Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21

 1. Perbandingan Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-20 dengan Abad ke-21 (2 jam)
 • Pembelajaran Abad ke-20
 • Konsep Bilik Darjah Abad ke-20
 • Konsep Bilik Darjah Abad ke-21
 • Bilik Darjah Tradisional
 • Bilik Darjah Futuristik
 • Flippe classroom
 • Peranan Guru dalam Pembelajaran Abad ke-21
 • Elemen Pendidikan Abad ke-21

 1. Kemahiran Pedagogi Abad ke-21 (2 jam)
 • Kemahiran Generik
 • Kemahiran Komunikasi
 • Mahir Teknologi dan Maklumat
 • Kreativiti dan Inovatif

 1. Kemahiran Pedagogi Abad ke-21 (4 jam)
 • Pembelajaran Berasaskan Projek
 • Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
 • Penjanaan Idea Baharu/ Generatif
 • Kemahiran Berfikir secara sistematik dan kritikal

 1. Standard Kemahiran Abad ke-21 (4 jam)
 • Kemahiran belajar dan inovasi
 • Kemahiran Hidup dan Kerjaya
 • Kemahiran teknologi maklumat dan Komunikasi Media
 • Kurikulum Standard dan Pentaksiran
 • Pembangunan profesionalisme
 • Persekitaran Pembelajaran
 • Mata Pelajaran Teras dan Tema Abad ke-21

 1. Kemahiran Pedagogi Abad ke-21 (2 jam)
 • enGauge Skills

– Kemahiran Pemikiran Inventif
– Kemahiran Literasi Digital
– Kemahiran Komunikasi Berkesan
– Kemahiran Produktiviti tinggi


 1. Ciri-ciri Guru Abad ke-21 (2 jam)
 • Penguasaan Ilmu (content knowledge)
 • Penggunaan Teknologi Terkini
 • Mahir dan Berketerampilan dalam Pedagogi
 • Memahami Psikologi Pembelajaran
 • Kemahiran Kaunseling
 • Memahami Perkembangan Murid

 1. Ciri-ciri Murid Abad ke-21 (2 jam)
 • Fleksibel
 • Berkemahiran kritis dan menguasai literasi
 • Berintegriti
 • Berkeperibadian Tinggi
 • Berani mencuba
 • Menjana idea
 • Berupaya menghubung kait

 1. Pendekatan Pedagogi Abad ke-21 (2 jam)
 • Pendekatan Konvensional

– Berpusatkan Guru

 • Pendekatan Pedagogi Abad ke-21

– Berpusatkan Murid
– Berpusatkan Bahan


 1. Prinsip Pembelajaran Abad ke-21 (2 jam)
 • Prinsip Pembelajaran Berpusatkan Murid
 • Prinsip Pembelajaran Kolaboratif
 • Prinsip Pembelajaran Kontekstual
 • Pengintegrasian dengan Masyarakat
 • Peta Pemikiran
 • Pembelajaran kuantum

 1. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21 (2 jam)
 • Konstruktivisme
 • Koperatif
 • Penyelesaian Masalah
 • Kajian Masa depan
 • Kolaboratif
 • Kontekstual

 1. Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Abad ke-21 (4 jam)
 • Pengintegrasian TMK Berasaskan Web
 • Bahan Grafik
 • Bahan Video
 • Bahan Animasi

One Reply to “Ringkasan Kursus”

 1. Hello. I have checked your mybukhari.net and i see you’ve got some
  duplicate content so probably it is the reason that you don’t rank hi in google.
  But you can fix this issue fast. There is a tool that generates articles like
  human, just search in google: miftolo’s tools

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *