1. Pedagogi Abad Ke-21

Aspek yang dibincangkan dalam topik Pedagogi Abad Ke-21 seperti berikut:

  • Aspirasi Wawasan 2020 dan Wawasan Pendidikan
  • Transformasi Pendidikan
  • Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
  • Enam Aspirasi Murid
  • Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21

> Nota kuliah


Bacaan dan Perbincangan
Wawasan 2020 dan Peranan Pendidikan: Suatu Penghayatan

Kepimpinan dan Wawasan Pendidikan Negara

Usaha untuk Mencapai Wawasan 2020

Pengisian Wawasan Pendidikan Negara Menuju Abad 21

Ulasan Buku: Wawasan Pendidikan

Transformasi Pendidikan dan Modal Insan

Laporan Awal PPPM 2013-2025

Transformasi Sistem Pendidikan Negara

Transformasi Pendidkan dilaksana dalam 3 Gelombang

Laporan Awal PPPM 2013-2025 (ms 37-39)

 

One Reply to “1. Pedagogi Abad Ke-21”

Leave a Reply to FAATHIN SYAAMILAH OBENG Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *