6.0 Ciri-ciri Guru Abad ke-21

Aktiviti Pembelajaran Luar Kelas Arahan:Sila lihat video berikut dan laksanakan aktiviti 1 dan 2. atau terus klik https://www.youtube.com/watch?v=5xq2kYuJx20 Kenal pasti dan senaraikan cabaran-cabaran yang dihadapiRead More

PERBINCANGAN PBS

Semoga anda dapat memanfaatkan PBS untuk menambah ilmu baharu dan merasai pengalaman sebagai guru. Sila gunakan ruangan perbincangan berikut untuk berkongsi idea atau mengemukakan pertanyaanRead More

Tutorial@padlet 2019

Aktiviti tutorial akan dilaksanakan menggunakan halaman padlet. Sila rujuk maklumat pada halaman tersebut.

BACAAN: Ciri-ciri Guru Abad ke-21

6.0 CIRI-CIRI GURU ABAD KE-21 Merujuk kepada Buletin Transformasi Pendidikan Malaysia bil 5/2015, terdapat enam ciri guru abad ke-21 iaitu, 1) menguasai subjek iaitu kandunganRead More

Loading Image