6.0 Ciri-ciri Guru Abad ke-21

Aktiviti Pembelajaran Luar Kelas Arahan:Sila lihat video berikut dan laksanakan aktiviti 1 dan 2. atau terus klik https://www.youtube.com/watch?v=5xq2kYuJx20 Kenal pasti dan senaraikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru abad ke-21. Sebagai guru adakah anda berupaya menangani cabaran tersebut? Jelaskan. Aktiviti 1…

PERBINCANGAN PBS

Semoga anda dapat memanfaatkan PBS untuk menambah ilmu baharu dan merasai pengalaman sebagai guru. Sila gunakan ruangan perbincangan berikut untuk berkongsi idea atau mengemukakan pertanyaan berkaitan PBS dan tugasan yang anda perlu laksanakan dalam tempoh tersebut. Sembang PBS Sembang Bahan…

10.0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21

Pembelajaran Berasaskan Masalah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) mula dibangunkan di Universiti McMaster,Kanada sebelum akhir era 1960-an. PBL ialah satu strategi mengajar yang menggalakkanpelajar membangunkan kemahiran berfikir secara kritikal dan kemahiran menyelesaikanmasalah. Ianya adalah rumusan terhadap pencarian untuk menyelesai masalah kehidupansemasa…

10.0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21

Kontekstual Pengajaran secara kontekstual ialah proses pengajaran guru yang mengaitkan ilmu yang dipelajari dengan pengalaman seharian perseorangan, masyarakat dan dunia pekerjaan.┬áPengajaran ini melibatkan perkongsian pemikiran dan pengalaman guru untuk memberi kefahaman kepada pelajar kerana proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri…